Onze aanpak

Wij leveren echt "maatwerk".

Onze basisprogramma's worden aan de specifieke behoeften van de
onderneming aangepast en wij ontwikkelen geëigend pedagogisch materiaal.

Wij werken nauw samen met de Directie van de onderneming.

 Wij zien toe dat het beleid en de doelstellingen worden nageleefd.

Wij bieden een  oplossing aangepast aan de persoonlijke bekommernissen van de deelnemers.

Wij houden rekening met het niveau en de behoeften van elkeen.

Onze seminaries zijn gericht op actie en resultaat.

Concrete en onmiddellijk bruikbare tools worden ter beschikking gesteld van de deelnemers ter bevordering van de toepassing in de praktijk.

Dank zij inspraak bevorderende animatietechnieken worden de deelnemers actief  betrokken bij de training:

praktische oefeningen, individuele testen, case-studies, op video vastgelegde rollenspellen, groepsdiscussies, enz.

De motivatie wordt gedurende de gehele cyclus op peil gehouden.

Op het einde van elke seminariedag worden evaluaties uitgevoerd om de behoeften van de deelnemers en de voorgestelde oplossingen op elkaar te blijven afstemmen.

Wij zien toe op de optimalisering van het tijdsgebruik en de inspanningen van de deelnemers om hun leerproces  zo efficiënt mogelijk te laten verlopen alsook de investering van hun bedrijf zo rendabel mogelijk  te maken.

Tijdens de vorming sluiten we elke bron van tijdsverlies uit.

Wij verzekeren de follow-up van onze seminaries :

Individuele actieplannen worden voor elke deelnemer opgesteld. De resultaten worden in de praktijk geëvalueerd. Een begeleiding wordt voorzien.