Train the trainer

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De beroepsbekwaamheid van trainers verhogen door het aanleren van animatietechnieken en gedragsregels teneinde in alle omstandigheden efficiënt te kunnen zijn
 • Hen aanleren om de kennis en de bekwaamheden van elke deelnemer goed te kunnen evalueren
 • Hen helpen beter rekening te houden met de pedagogie voor volwassenen
 • Hen aanleren om een seminarie goed op te bouwen en de verscheidene modules duidelijk over te brengen
 • Hen aantonen hoe een trainingssyllabus voor te bereiden
 • Hen helpen bij het ontwikkelen van oefeningen en efficiënte pedagogische ondersteuning
 • Hen die communicatietechnieken aanleren die toelaten om efficiënt een boodschap over te brengen en het onthouden ervan te stimuleren
 • Hen aanleren om beter audio-visuele middelen aan te wenden
 • Hen stimuleren om follow-up te geven aan hun opleidingen
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Inleiding
  • Pedagogie voor volwassenen
  • Te observeren gedragsregels
  • Te vermijden valstrikken
 • Opbouw van een opleidingsprogramma
  • Analyse van de behoefte van opleiding
  • Evaluatie van de kennis en de bekwaamheden van deelnemers
  • Bepalen van de inhoud van de opleiding
 • Structuur van de opleiding en overbrengen van de ondersheiden modules
 • Het voorbereiden van een syllabus
 • Het voorbereiding van pedagogische ondersteuning
  • Oefeningen
  • Case studies
  • Testen
  • Rollenspelen en het filmen ervan
  • Groepsdiscussies
 • Hoe efficiënt een opleidingsseminarie animeren
  • De verschillende animatiestijlen
  • Hoe bepalen welke animatiestijl optimaal past in functie van de materie, de doelstellingen van het seminarie en de kenmerken van de deelnemers
  • Basistechnieken om een groep te activeren
  • Motivatietechnieken
  • Technieken die betrokkenheid bevorderen
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
 • Belangrijkste communicatietechnieken ter efficiënt overbrengen van boodschappen
  • Hoe het luisteren en de deelneming bevorderen
  • Hoe de verstaanbaarheid nagaan en verzekeren
  • Technieken tot verbetering van het onthouden
 • Hoe zijn charisma en overtuigingskracht versterken
 • Hoe inspelen op de verschillende types deelnemers
  • De verschillende deelnemersprofielen
  • Hoe ze identificeren
  • Hoe ermee omgaan
 • Omgaan met audio-visuele middelen
  • De projector
  • De flipchart
  • De camera
  • De video
  • Andere middelen
 • Omgaan met moeilijke situaties
  • Hoe antwoorden op moeilijke of onverwachte vragen
  • Aanbevelingen tegenover deelnemers die nerveus zijn, niet aandachtig, onverschillig of negatief
 • De evaluatie van de efficiëntie van een opleiding
 • Hoe de opvolging van een opleiding verzekeren