Financiën : de basisregels

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De basisregels van financiën begrijpen en hun belang ter bepalen en inwerkingzetten van een bedrijfsstrategie
 • Zich vertrouwelijk maken met financiële basisconcepten (liquiditeiten, cash-flow, balans, jaarrekening, verlies- en winstrekening..)
 • Analyse van een financiëel rapport en de draagwijdte ervan begrijpen
 • Het belang van financiële resultaten inzien, en hun relatie tot de opvolging van de doelstellingen van het bedrijf
 • Belangrijke financiële indicatoren kunnen interpreteren
 • Noodzakelijke elementen kunnen identificeren ter opmaak van een financiëel rapport
 • Een budget voorzien en opstellen, en hoe het budgetproces op golflengte brengen met het plan
 • Hetzelfde taalgebruik aanwenden als de financiële medewerkers van het bedrijf
 • De impact kunnen evalueren van een beheersbeslissing op de rentabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeiten van het bedrijf
 • Vraag, kost, winst en cashflow leren voorzien
 • Bronnen toekennen in functie van de strategische doelstellingen van het bedrijf
 • Liquiditeiten beheren
 • Evenwicht brengen tussen groei, rentabiliteit, kostenbeperking en schulden
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Inleiding tot de basisconcepten van financiën
  • De balans
  • De winst en verliesrekening
  • De cashflow en de liquiditeiten
  • Hoe deze drie concepten samen laten functioneren
 • De financiële cijfers aanwenden om efficiënte strategische en operationele beslissingen te nemen
  • Vooruitziende financiële rapporten opmaken
  • Resultaten vergelijken met de voorziene cijfers
  • De door anderen gemaakte voorstellen evalueren
  • Het liquiditeitsbeheer
 • Strategisch denken
  • Strategische concepten en instrumenten inschakelen
  • Een fonds van 4 producten optimaliseren
  • Creëren van significante competitieve voordelen
  • Productdifferentiatie optimaliseren
  • Prijsbeslissingen begrijpen
 • De strategie in praktijk brengen
  • Evenwicht tussen vraag en aanbod
  • Analyse van het financieel plan, en het op golflengte brengen met de doelstellingen van het bedrijf
 • Winstmogelijkheden identificeren en beslissingname
 • De efficiëntie-obsessie: vraag, winst en liquiditeiten voorzien
  • Resultaten versus doelstellingen
  • Vraag versus capaciteit
  • Winst en liquiditeiten
 • De analyse en interpretatie van financiële rapporten
  • Financiële ratios: profitabiliteit, performance & capital turnover, roteringsfondsen, solvabiliteit en liquiditeiten
  • Beperkingen van deze ratios
 • Waarom is cash zo belangrijk
 • Investering in kapitaal (Capex)
 • Kostenstructuur: vast en variabele kosten
 • Oefening: analyse van een jaarrekening
 • Samenvatting en besluit
methodologie

Onze methode berust op een combinatie van theorie, brainstorming, financiële oefeningen, en praktische uitvoering d.m.v. een simulatie-oefening dat wij daartoe hebben opgezet.

De simulatie «Competitief Voordeel» is gericht naar niet-financiële kaders. Tijdens de training bepalen de deelnemers zelf hun boekhoudkundige elementen en bedrijfsmiddelen van de onderneming die ze vervolgens tijdens de simulatie zelf dienen te leiden. Ingedeeld in verscheidene groepen van ‘directieteams’, dienen ze zelf de doelstellingen te bepalen en in praktijk te brengen. Elk bedrijf is concurrent van de andere teams.

Het aanleren van financiële concepten doet zich dus in een zeer motiverend kader, dat steeds als doel heeft de beslissingsname in een strategisch perspectief.