Verkoop per telefoon

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Het commerciëel team vormen in verkoopstechnieken via telefoon
 • Hen helpen professioneler en meer efficiënt te worden
 • Hun overtuigingscapaciteiten verstevigen
 • Hen helpen beter te argumenteren en af te sluiten
 • Hen aanleren om op dezelfde golflengte te komen als de gesprekspartner en een solide en langdurige relatie met hem op te bouwen
 • Hen aanleren om met bezwaren om te gaan
 • Hen de specifieke communicatietechnieken via telefoon perfect leren te beheersen
 • Hen te begeleiden om te leren omgaan met moeilijke situaties
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Efficiënte prospectie
  • Een daadwerkelijke prospectiestrategie leren gebruiken
  • Organisatie en follow-up van prospectie
  • Werktuigen voor een efficiënt beheer van prospectie
 • Hoe een goede relatie via telefoon opbouwen
  • Een positieve mentale houding
  • Belang van de eerste indruk
  • Verbale en niet-verbale communicatie
  • Te vermijden valstruiken
 • Communicatiekunst per telefoon
  • Communicatiemechanismen
  • Voornaamste communicatie obstakels
  • Articulatie, ritme en intonatie
  • Actief luisteren
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • De verstaanbaarheid van zijn boodschap nagaan
  • Te vermijden woorden en zinnen
  • De 10 gouden regels voor efficiënte communicatie per telefoon
 • De essentiële fases in een verkoopsgesprek per telefoon
 • Interesse wekken en openen van een dialoog
 • De behoeften analyse
  • Objectieve en subjectieve verwachtingen
  • Kenmerken, motivaties en beslissingscriteria volgens elk onderscheiden profiel van gesprekspartners
   • De ondernemer
   • Het collegiaal
   • De analyticus
   • De conservatief
  • Analysetechnieken
   • De kunst om juiste vragen te stellen
   • Actief luisteren
   • Feed-back
 • De argumentatie
  • De sterke en efficiënte argumenten
  • Zijn aanpak en argumentatie aanpassen aan het profiel van de gesprekspartner
  • Het vertalen van een kenmerk van het product naar een voordeel voor de klant
  • De prioriteiten in het voorstellen van de argumenten
  • Deelverkoop
 • Het omgaan met bezwaren
  • De soorten bezwaren
  • De juiste antwoorden voor elk van deze bezwaren
  • De te vermijden valkuilen
 • De afsluitingstechnieken
  • Wanneer afsluiten
  • Het verkoopssignaal
  • Hoe afsluiten
  • Wat te doen bij niet-verkoop
 • Een leidraad opmaken voor telefoonverkoop, en de gebruikswijze ervan
 • Samenvatting en besluit