Telefonisch onthaal

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Hen aanleren om alle inkomende telefonische communicaties op een professionele wijze te verwelkomen op hartelijke, klare en doeltreffende wijze
 • Hen toelaten om het imago van de onderneming naar buiten toe te verbeteren
 • Hen helpen de klantvriendelijkheid in het bedrijf te ontwikkelen
 • Het aangepast gedrag en de goede houding bepalen die leidt naar een goede relatie met het cliënteel
 • Hen meester maken van specifieke telefooncommunicatie technieken
 • Hen begeleiden bij het omgaan met moeilijke situaties
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Het dynamisch imago van een onderneming
  • Wat is het imago dat uw onderneming naar buiten toe wil projecteren
  • Verschil tussen extern en dynamisch imago
  • De sleutelrol van de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met het cliënteel
 • Hoe de kwaliteit van het telefonisch onthaal verbeteren?
  • Wat zijn de verwachtingen van onze klanten
  • Analyse van onze sterke en zwakke punten
  • Te ontwikkelen houding en gedrag
  • Hoe een goede relatie opbouwen via telefoon
  • Hartelijkheid en pro-activiteit ten aanzien van de klant aan de telefoon
  • Basisregels van doeltreffend onthaal die toelaten zich te onderscheiden van de concurrent
 • Doeltreffend beheer van binnenkomende telefooncommunicaties
  • De onderneming voorstellen
  • Zichzelf voorstellen
  • De gesprekspartner identificeren
  • Snel het doel van de oproep situeren
  • Doeltreffend nota maken van de door te geven boodschap, bestelling of informatie
  • Het organiseren van wachtlijnen
 • De kunst van communicatie aan de telefoon
  • Het communicatiemechanisme
  • De belangrijkste obstakels van de communicatie
  • Articulatie, ritme, intonatie
  • Actief luisteren
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • De verstaanbaarheid van zijn boodschap nagaan
  • Standaard- en sleutelzinnen; te mijden woordgebruik
  • De 10 gouden regels voor een doeltreffende communicatie aan de telefoon
 • Omgaan met moeilijke situaties 
  • Efficiënt omgaan met emotionele reacties
  • Omgaan met bezwaren of weigering
 • Samenvatting en besluit