Korte en efficiënte vergaderingen

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Grotere doeltreffendheid voor een kortere vergadertijd
 • Deelnemers zullen beter hun vergaderingen voorbereiden, structureren, animeren en er dynamiek in brengen
 • Hen helpen de doelstellingen van het agenda te bereiken
 • Hen ertoe brengen de deelnemers zich aan de regels van efficiënte vergaderingen te laten houden
 • Efficiënter in groepsverband leren werken
 • Erop toezien dat de vergaderingen opgevolgd worden
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Wat zijn de voornaamste oorzaken van inefficiënte vergaderingen
 • De verschillende soorten vergaderingen
 • Hoe een vergadering gestructureerd opbouwen
 • Het belang van een goede voorbereiding
  • Het vastleggen van de objectieven van de vergadering
  • Het uitwerken van een vergaderplan
  • Het opstellen van de agenda
  • De keuze van de deelnemers
  • De materiële voorbereiding
 • Hoe een vergadering doeltreffend leiden
  • De rol van de animator
  • De verschillende animatiestijlen
  • De verschillende profielen van de deelnemers in een groep: hoe ze herkennen en welke houding aannemen in functie van elk profiel?
  • Hoe leven brengen in de groep
  • Verschillende communicatietechnieken om een boodschap doeltreffend over te brengen
  • Hoe aandacht en deelname stimuleren
  • De verstaanbaarheid van de boodschappen nagaan
  • Technieken ter bevordering van het onthouden van boodschappen
  • Gebruik van audio-visuele middelen
  • Hoe omgaan met moeilijke situaties:
   • Hoe moeilijke of misplaatste vragen beantwoorden ?
   • Aanbevelingen voor gedragspatronen tegenover zenuwachtige, onaandachtige, onverschillige of negatieve personen
  • Sleutels tot succes en te mijden valstrikken
 • Gedragsregels na te leven door de deelnemers
  • Het belang van ieders rol
  • Hoe doeltreffend in groepsverband samenwerken
  • De verschillende stappen in het overleggings- en beslissingsproces
  • De assertiviteit
  • De Luistervaardigheid
  • Hoe tussenkomen in een gesprek
  • Zich houden aan het agenda
  • Het naleven van tijdslimieten
 • Het opvolgen van de vergadering
  • Opstellen van notulen
  • Uitwerken van actiepunten
  • Toezien op de uitvoering van de beslissingen
  • Evaluatie van de ‘kwaliteit’ van de vergadering