Assertiviteit

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers leren om zich te doen gelden in alle omstandigheden
 • Hen helpen meer vertrouwen te krijgen in zichzelf en in anderen
 • Hen aansporen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en moeilijke situaties aan te pakken
 • Hen leren om conflicten te beheren op een serene manier
 • Aanleren efficiënt te zeggen wat ze willen zeggen
 • Hen helpen om delicate gesprekken tot een goed einde te brengen
 • Helpen hun wensen of verzet op een volwassen manier uit te drukken
 • Hun vermogen ontwikkelen om kritiek te geven en te krijgen
 • Hen helpen om "neen" te zeggen
 • Hen helpen om efficiënt te onderhandelen
 • Hen helpen om zich niet te laten manipuleren
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De verschillende soorten traditionele gedragingen
  • Passiviteit
  • Agressiviteit
  • Manipulatie
 • De nadelen van de traditionele gedragingen
 • Zich durven doen gelden of de kunst om assertief te zijn
  • Definitie en kenmerken van assertiviteit
  • Verbaal en niet-verbaal gedrag van de assertieve persoon
 • Situaties waarin assertiviteit zeer nuttig is
 • Auto-diagnose
  • Individuele test
  • Analyse van de sterke en zwakke punten
 • Wat te doen om assertiever te worden
 • Hoe het zelfvertrouwen ontwikkelen
  • Het belang van het "ik"
  • Een volwassen "ik" opbouwen
  • Zich bewust zijn van de legitimiteit van zijn daden en ernaar handelen
  • De rechten van de assertieve persoon
 • Hoe assertieve objectieven bepalen
 • Risico’s durven nemen
 • Hoe een vraag stellen op een assertieve wijze
 • Leren ‘neen’ te zeggen
  • Wanneer "neen" zeggen
  • Durven "neen" zeggen
  • Verschillende manieren om “neen” te zeggen
 • Omgaan met agressieve situaties
  • Morele en psychologische agressie
  • Hoe kritiek geven op een assertieve manier
  • Hoe omgaan met terechte kritiek
  • Hoe omgaan met onterechte kritiek
 • Hoe omgaan met manipulatie
 • De kunst van het onderhandelen
  • Komen tot een realistisch compromis tussen twee legitieme maar tegengestelde wensen
  • Het win-win concept
  • Hoe een akkoord bereiken
  • De aanpak
 • Samenvatting en besluit