Efficiënt delegeren

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Kaderleden aanleren om hun  medewerkers meer verantwoordelijk te maken, teneinde zodoende aan efficiëntie, motivatie en prestatie te winnen
 • Hen doen evolueren naar een managementstijl die berust op het efficiënt afvaardigen van de verantwoordelijkheden
 • Hen helpen om hun medewerkers toe te laten om hun potentieel volledig te gebruiken
 • Hen tonen hoe ze hun medewerkers moeten helpen voor het ontwikkelen van hun bevoegdheden om zo meer autonomie te verwerven
 • Hen helpen om hun tijd beter te beheren
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De onderneming in volle evolutie en de nieuwe visie op management
 • De fundamentele kwaliteiten van de manager van de nieuwe generatie
 • De motivatie van de medewerkers
  • De klassieke motivatietheorie
  • De motivatie- en de demotivatiefactoren
  • Onmiddellijk te realiseren acties, teneinde medewerkers te motiveren om zichzelf te verbeteren en hun grenzen te verleggen met hogere limieten
 • Responsabiliseren en het « Empowerment-concept »
 • De karakteristieken van organisaties die doordrongen zijn van Empowerment
 • Het afvaardigingconcept
 • Individuele test: in welke mate delegeert u efficiënt
 • Hoe de medewerkers verantwoordelijker maken
  • Hoe een algemeen klimaat creëren dat gunstig is voor verantwoordelijkheidszin
  • De aan te nemen houding en gedrag voor succes
 • De optimaal aangepaste managementstijl om de verantwoordelijkheid van de medewerkers te bevorderen
  • De verschillende stijlen van management
  • De voor- en de nadelen van elk van deze stijlen
  • Individuele test: welke is mijn managementstijl?
  • Hoe een optimale managementstijl ontwikkelen die aangepast is aan elke medewerker en aan elke situatie
 • Hoe delegeren
  • Wat kan men delegeren?
  • Wat kan er niet afgevaardigd worden?
  • Aan wie kan men delegeren?
  • Vast te leggen elementen teneinde de medewerker te helpen zich persoonlijk te responsabiliseren en zijn taak alleen laten uitvoeren
  • Uitwerking van de actieplannen
 • De controle
  • Belang van follow-up
  • De meetinstrumenten en prestatie indicatoren
  • De eventuele verbeteringsacties
 • Hoe de medewerkers helpen om hun bevoegdheden te ontwikkelen om zo aan autonomie te winnen en om meer te kunnen delegeren
  • De diagnose van het bevoegdheidsniveau
  • De steun aan de medewerkers en te geven hulp
  • Het bereiken en opstellen van een daadwerkelijke “overeenkomst van vooruitgang” tussen medewerker en manager
 • Het voeren van een delegatieonderhoud
  • De voorbereiding van het onderhoud
  • De structuur van het onderhoud en de te observeren stappen
  • Het aan te nemen gedrag tijdens het onderhoud
  • Communicatietechnieken
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Actief luisteren
  • Empathie
  • Assertiviteit
  • Het concreet tot actie aansporen
  • Feedback
  • Te mijden valstrikken
  • Gefilmd rollenspel
 • De 12 gouden regels bij delegatie