Efficient sales management

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De sales manager gevoelig maken voor zijn verschillende taken en verantwoordelijkheden
 • Hen te ontwikkelen houdingen en gedrag aanleren van een PRO-ACTIEF sales manager, eerder dan reactief gedrag
 • Hen een strenge methode van vaststellingen van objectieven doen toepassen, rekening houdend met de algemene objectieven van het bedrijf
 • Hen concrete technieken en instrumenten geven om efficiënt en motiverend te coachen
 • Hen helpen om aangepast te begeleiden bij elke situatie en elke medewerker
 • Hen helpen om hun medewerkers constant te motiveren en te mobiliseren opdat zij hun objectieven zouden kunnen bereiken
 • Hen helpen om op een objectieve manier prestaties te evalueren en verbeterende acties te bepalen
 • Hen helpen om in alle omstandigheden assertief te blijven
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Zijn wij PRO-ACTIEVE managers
  • De basiskwaliteiten van een goede sales manager
  • Zelfdiagnose: analyse van onze sterke en zwakke punten
  • Te ontwikkelen houdingen en gedrag om een goed manager te worden
 • Bepalen en communiceren van individuele objectieven
  • Hoe de objectieven vaststellen
  • De verschillende gedragstypes
  • De karakteristieken en de verplichte bekwaamheden voor elk objectief
  • Hoe een onderhoud van vaststelling van objectieven leiden
 • De begeleidingstechnieken in praktijk:
  • Opzetten van een opvolgingsstrategie
  • Hoe efficiënt en motiverend field coachen
  • Het begeleidingsplan
  • Hoe een begeleidingsonderhoud voor te bereiden
  • De evaluatiebegeleiding, de vormingsbegeleiding en de realisatiehulp: hoe elk van deze 3 soorten begeleidingen in praktijk waarmaken
 • De prestaties evalueren:
  • De evaluatie als permanent proces
  • Hoe een efficiënt evaluatiegesprek houden en opbouwen?
  • De structuur van het onderhoud
  • De te ontwikkelen houdingen en gedrag tijdens het gesprek
  • Hoe in alle objectiviteit evalueren
 • Motiveren en aansporen tot actie:
  • De factoren die leiden tot motivatie en demotivatie
  • Hoe dag na dag medewerkers daadwerkelijk motiveren?
  • Het belonend onderhoud
  • Hoe berispen zonder te demotiveren
  • Aanpak van persoonlijke verdedigingsmechanismes
 • Efficiënte communicatie:
  • Communicatiebelemmeringen
  • Regels voor een succesvolle communicatie
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Actief luisteren
  • Empathie
  • Feedback                   
 • Zich durven uiten of de kunst om assertief te zijn:
  • De karakteristieken van de assertieve persoon
  • Verbale en niet-verbale houding van de assertieve persoon
  • Voordelen van assertiviteit ten opzichte van passiviteit, agressiviteit of manipulatie
  • Individuele test om onze eigen assertiviteitsgraad te meten
  • Hoe zelf assertiever worden
  • Durven zeggen wat men te zeggen heeft
  • Delicate gesprekken tot een goed einde brengen
  • Hoe een wens of een weigering op een ‘volwassen’ manier uitspreken
  • Leren om “neen” te zeggen
 • Samenvatting en besluit