Het evaluatie-gesprek

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De managers bewust maken van het fundamenteel belang van het jaarlijkse evaluatiegesprek
 • Hen inwijden in communicatietechnieken teneinde dit onderhoud doeltreffend en motiverend te maken
 • Hen helpen de samenwerking alom te verbeteren dankzij betere wederzijdse kennis en opbouwende dialogen
 • Hen helpen individuele prestaties te optimaliseren
 • Hen aanmoedigen om een daadwerkelijk «vooruitgangscontract» af te sluiten met alle teamleden
 • Hen helpen de verantwoordelijkheden te zetten en duidelijke objectieven te formuleren
 • Hen aansporen om het evaluatiegesprek in een globaal beleidsproces te integreren
 • Hen de juiste begeleidingsstijl leren aan te wenden, die is aangepast aan elke individuele medewerker
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De bestaansredenen van een evaluatiesysteem
 • De verschillende evaluatiemethodes
  • Voordelen en nadelen van elke methode
  • De aanbevolen benadering
 • Analyse van de afgelopen periode
  • Analyse van de behaalde resultaten, van het kennen en kunnen
  • Sterktes en zwakheden identificeren
  • Te observeren principes
 • De job beschrijving actualiseren
  • Analyse van de evolutie van de job
  • Eventuele aanpassingen van de sleuteltaken
 • Objectieven vastleggen
  • “Top-down” objectieven vertalen in individuele objectieven
  • De zogenaamde “daal-“ en “stijg”-objectieven
  • De soorten objectieven: niveauverhogende objectieven, niveaubewarende objectieven en vooruitgangsobjectieven
  • Hoe objectieven vastleggen die specifiek zijn, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdsgebonden?
  • Hoe objectieven zetten
  • Hoe prioriteiten bepalen tussen de verscheidene objectieven
  • Hoe de objectieven opstellen
  • Praktijkoefeningen
 • De prestatie-indicatoren
  • De boordinstrumenten inschakelen
  • De te observeren regels
 • De gesprekstechnieken
  • De voorbereiding van het gesprek
  • De structuur van het onderhoud en de te volgen stappen
  • Hoe doeltreffend communiceren
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Feedback technieken
  • Aan te nemen houding en gedrag
   • Actief luisteren
   • Assertiviteit
   • Empathie
   • Objectiviteit
   • Opbouwende benadering
   • Een «win-win» relatie
  • Het belang van de non-verbale communicatie
  • Hoe tot actie aanmoedigen
  • Het beheren van de verdedigingsmechanismen
  • Te mijden valstrikken
  • Gefilmd rollenspel
 • Welke documenten en controle-instrumenten gebruiken
 • De te volgen procedure
 • De begeleidingstechnieken
  • Hoe de medewerkers helpen hun individuele objectieven te bereiken
  • Hoe de medewerkers motiveren en begeleiden
  • Een managementstijl ontwikkelen die is aangepast aan elke situatie
  • Een doeltreffende controle
 • Samenvatting en besluit