Projet management

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers helpen om hun projecten tot een goed einde te brengen
 • Hen gevoelig maken voor het aannemen van een systematische aanpak en hen aangepaste methodes aanleren
 • Hen tools geven, speciaal ontwikkeld om projectbeheer te vergemakkelijken
 • Hen  leren plannen en toe te zien om toegekende termijnen te respecteren
 • Hen helpen om zich goed te organiseren en om een goede coördinatie  tussen de verschillende acties te waarborgen
 • Hen concrete instrumenten geven om een situatie te analyseren, de oorzaken van een probleem te achterhalen en de optimale oplossing te vinden
 • Hen aanmoedigen om systematisch de vooruitgang van het project op te volgen en hen helpen adequate oordinstrumenten op te stellen
 • Hen de houdingen en het gedrag leren te ontwikkelen om hun team doeltreffend te leiden en permanent te mobiliseren
 • Hen leren om een werkelijke groepsdynamiek te creëren
 • Hen helpen doeltreffend te communiceren met het team dat het project voert en met andere medewerkers in de onderneming
 • Hen aanbevelingen doen om in alle omstandigheden doeltreffend te blijven
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Het concept "Projectmanagement "
 • De rol van de projectleider
 • De te ontwikkelen houding en gedrag om een project tot een goed einde te brengen
 • De voornaamste te observeren stappen bij deze methode
  • De verschillende fases van het project
  • De sleutelmomenten
 • De analyse van de situatie
  • Analyse van de problemen en van de opportuniteiten
  • De belangrijkste analyse instrumenten
 • De definitie van het  probleem
 • Het bepalen van de te bereiken doelstellingen
 • Het bepalen van het budget
 • De voorafgaande haalbaarheidsstudie
 • Het plannen van het project
  • Hoe moet men plannen
  • De voornaamste werktuigen voor de planning
 • De totstandbrenging van het team voor het project
  • De selectie van de leden van het team voor het project
  • De organisatie van het werk  en de verdeling van de verantwoordelijkheden
  • De definitie van de taken
 • De totstandbrenging van het informatienetwerk
 • Uitvoering van het programma
  • De toepassing van het plan
  • De coördinatie van de acties
 • De technieken voor het oplossen van problemen
 • Het projectteam dynamiseren
  • People management
  • De motivatietechnieken
  • Een vergadering doeltreffend leiden
 • De opvolging van het project
  • De controle en evolutie van het project
  • Onontbeerlijke indicatoren
  • De analyse van de verschillen en de eventuele verbeteringsacties
  • Omgaan met onvoorziene gebeurtenissen
 • Instrumenten voor het managementproject
 • Sleutels voor succes en de te vermijden valstrikken
 • Samenvatting en besluit