Time management

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Deelnemers aanleren meer te doen in minder tijd.
 • Hen leren hun werkomgeving te sturen eerder dan erdoor gestuurd te worden.
 • Hen aanleren prioriteiten te stellen en zich op het echt belangrijke te concentreren
 • Hen helpen hun doelstellingen te bepalen
 • Hen helpen zich beter te organiseren
 • Hen aanleren hindernissen uit de weg te ruimen die beletten hun taak efficiënt te verrichten
 • Via een analysemethode de voornaamste «tijdrovers» te helpen identificeren
 • Hen helpen hun tijd beter te benutten
 • Hen helpen doeltreffend te reageren
 • Hen helpen de stress- en vermoeidheidsfactoren te overwinnen
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De tijd, uw voornaamste hulpbron
 • Uw tijd, uw leven leren beheren
 • Hoe gebruikt u uw tijd momenteel
  • Herkennen van de voornaamste activiteitsgroepen
  • Meten van de tijd besteed aan elke activiteit
  • De situatie evalueren in functie van de doelstelling
 • Identificatie van de voornaamste « tijdrovers »
 • Het opsporen van de oorzaken van verloren tijd; Afdoende oplossingen vinden
 • Uw doeltreffendheid verbeteren
 • Persoonlijke prioriteiten stellen
  • Weten wat belangrijk is en wat niet
  • Wat is hoofdzaak en wat is bijzaak
  • De dringendheid nagaan
  • Onderscheid tussen actieve en re-actieve taken
 • Hoe uw prioriteiten respecteren en doen respecteren
 • Hoe een planning opstellen:
  • Jaarlijkse, maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse planning
  • Actieplannen
  • Hoe uw agenda optimaal gebruiken
 • Beheren van onvoorziene omstandigheden
 • Zich beter organiseren
 • Een systeem op punt stellen om informatie optimaal te verwerken
 • Hoe een project doeltreffend beheren
 • Doeltreffend delegeren:
  • Wat delegeren
  • Hoe delegeren
  • Hoe de anderen tot actie aanmoedigen
  • De nuttige controle- en beheersinstrumenten
 • Hoe assertief blijven in alle omstandigheden
 • «Neen» kunnen zeggen
 • De andere medewerkers helpen hun tijd beter te beheren
 • Omgaan met zijn persoonlijke energie; De beste momenten van de dag optimaal benutten.
 • De gouden regels voor een goed tijdsbeheer
 • Hoe vermijden om terug in oude gewoontes te hervallen.
 • Samenvatting en besluit