Verkoops-technieken

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers helpen uitstekende verkopers te worden
 • Hen een doeltreffende commerciële benadering aanleren
 • Echte "professionals" van hen maken die de vertrouwenspersoon van hun klanten worden
 • Hen helpen om een goed inzicht te krijgen in de problematiek van hun klanten om hen de juiste oplossing voor hun problemen te kunnen bieden
 • Hen de verkoopstechnieken bijbrengen
 • Hen helpen om beter te leren luisteren, argumenteren en besluiten
 • Hun overtuigingskracht verbeteren
 • Hen een goede benaderingsstrategie van de klant aanleren teneinde een stevige en duurzame relatie op te bouwen
 • Hun dynamisme stimuleren en ze enthousiast maken voor hun beroep.
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De juiste houding en gedrag om het vertrouwen van de klant te winnen
 • De doeltreffende prospectie
  • Hoe een echte prospectiestrategie opstellen
  • Organisatie en opvolgen van nieuwe klanten
  • Meetinstrumenten voor efficiënter prospectiebeheer
 • De essentiële fases van het verkoopsgesprek
 • De contactname
  • Een positieve mentale instelling
  • Belang van de eerste indruk
  • Verbale en niet-verbale communicatie
  • Te vermijden valstrikken
 • Hoe belangstelling wekken en een dialoog op gang brengen
 • De analyse van de behoeften
  • Hoe een goede inventaris opmaken van de behoeften van de klant
  • De objectieve en subjectieve verwachtingen
  • De karakteristieken, beweegredenen en beslissingscriteria van de verschillende gesprekspartners profielen:
   • De ondernemer
   • De collegiaal
   • De analyticus
   • De conservatief
  • De analysetechnieken :
   • De kunst om juiste vragen te stellen
   • Het actief luisteren
   • Het terugkoppelen
 • De juiste oplossing vinden voor elke specifieke behoefte van de klant
 • De argumentatie
  • Doeltreffende argumenten
  • Stijl en argumentatie aanpassen aan het profiel van de gesprekspartner
  • Hoe karakteristieken van het product vertalen naar een voordeel voor de klant
  • De prioriteiten in de presentatie van de argumentatie
  • De technieken van de gedeeltelijke verkoop
 • Omgaan met bezwaren
  • Verschillende soorten bezwaren
  • De juiste antwoorden voor elk van deze bezwaren
  • De te vermijden valkuilen
 • De afsluitingstechnieken
  • Wanneer afsluiten
  • Het verkoopssignaal
  • Hoe afsluiten
  • Wat te doen bij niet-verkoop
 • Klachtenbehandeling
  • Hoe reageren in moeilijke omstandigheden
  • Omgaan met agressieve gesprekspartners
 • Klantenbinding