Klanten onthaal

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De kwaliteit van onthaal en klantendienst verbeteren
 • De notie van klantvriendelijkheid ontwikkelen
 • De deelnemers helpen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de klant dankzij groter professionalisme
 • Hen helpen rekening te houden met verschillende klantenprofielen en hen helpen de relatie met de klant meer harmonisch te leren beleven
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 •  De sleutelrol van medewerkers die rechtstreeks contact hebben met klanten
  • De hedendaagse consument en zijn gedragspatroon
  • Hoe moeten wij ons aanpassen aan deze veranderingen
  • De voorwaarden tot succes 
 • Hoe de kwaliteit van het onthaal verbeteren?
  • Wat zijn de verwachtingen van onze klanten
  • Analyse van onze sterke en zwakke punten
  • Te ontwikkelen houding en gedrag
 • De zintuigen van de klant: een absolute prioriteit
 • Hoe beter naar de klant luisteren
 • Hoe diagnose stellen van de reële kansen ten aanzien van een klant, en hoe oplossingen voorstellen in functie van zijn behoeften
 • Hoe een bevoorrechte en duurzame relatie op te bouwen
 • Hoe de klant op een efficiënte manier informeren
 • Te observeren basisregels bij efficiënt onthaal; hoe een originele klantenservice bieden die ons onderscheidt van de concurrentie
 • De kunst van goede communicatie
  • Het mechanisme van de communicatie
  • De belangrijkste hindernissen in de communicatie
  • De perceptieverschillen
  • Het belang van niet-verbale communicatie
  • Actief luisteren
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Het belang van open vragen
  • De empathie
  • Nagaan van het begripsvermogen en de verstaanbaarheid
  • De 10 gouden regels voor een efficiënte communicatie
 • De verkoopstechnieken om zijn product naar voor te brengen
  • Psychologie van de verkoop
  • De essentiële fases van een onderhoud
  • Het openen van de dialoog
  • De analyse van de behoeften van de klant
  • De argumentatie van het product of de dienst
  • Behandelen van bezwaren
  • De afsluittechnieken
 • De klachtenbehandeling
 • Samenvatting en besluit