Wie zijn wij ?

ONS TEAM

Ons team wordt geleid door Michel André-Dumont (Curriculum vitae).

Het team bestaat uit 12 erkende specialisten met een degelijke background en ervaring, die de vereiste theoretische, praktische en pedagogische bekwaamheden bezitten nodig om snel tot concrete resultaten te komen.

De selectiecriteria tot keuze van deze specialisten zijn:

  1. een universitair diploma
  2. een gedegen ervaring in de praktijk van de bedrijfswereld
  3. technische expertise in hun domein
  4. enthousiasme en dynamisme
  5. didactische kwaliteiten
  6. zin voor ethiek (morele waarden, respect voor vertrouwen en deontologie)

Wij investeren enorm in permanente vorming, teneinde niet alleen de professionaliteit van onze tussenkomsten voortdurend te waarborgen, maar ook constantie en complementariteit binnen de groep.

ONZE WAARDEN
  • Efficiëntie: wij zoeken snelle en meetbare resultaten te bewerkstelligen.
  • Pragmatiek: wij zijn op de praktijk gericht, en werken in het concrete.
  • Integriteit: onze goede reputatie is gesteund op het steeds blijven toepassen van intellectuele en morele integriteit.
  • Convivialiteit: we zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze tussenkomsten sterk is beïnvloed door de kwaliteitsrelatie die we samen met onze partners hebben opgebouwd. Wij zoeken een lange termijn relatie met onze klanten op te bouwen, die haar bron vindt in vertrouwen en wederzijds respect.