EfficiŽnt coachen

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers principes en gedragsregels leren die toelaten om efficiënt en motiverend te coachen
 • Hen leren om goed te observeren en de gecoachte personen te analyseren, om hun sterke en zwakke punten te achterhalen
 • Hen de technieken leren waarmee ze hun boodschap duidelijk kunnen overbrengen en anderen tot actie kunnen aansporen
 • Hen helpen beter rekening te houden met de wetten van de pedagogie van de volwassenen
 • Hen concrete middelen aanreiken die hen zullen helpen bij hun taak
 • Hen helpen om te gaan bij moeilijke situaties en bij weerstand tegen verandering
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Wat is de rol van een coach
 • Wat verwacht de medewerker van zijn coach
 • De verschillende manieren om te coachen
 • De houdingen en het gedrag om efficiënt en motiverend te coachen
 • De belangrijkste begeleidingstechnieken
 • Hoe een coachingstijl ontwikkelen die is aangepast aan elke situatie en aan elke medewerker
 • Evaluatie van de sterke en zwakke punten van de medewerker
 • De wetten van de pedagogie van de volwassenen
  • Na te leven gedragsregels
  • Te mijden valstrikken
 • Hoe een coachinggesprek voeren
  • Voorbereiding van het gesprek
  • Hoe het gesprek opbouwen
  • De verschillende gesprekstechnieken
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
 • De belangrijkste communicatietechnieken om een boodschap efficiënt over te brengen
  • Hoe het luisteren en de actieve deelname bevorderen
  • Hoe ervoor zorgen dat de boodschap juist begrepen wordt
  • De technieken om het onthouden te bevorderen
 • De basistechnieken om anderen te mobiliseren en tot actie aan te sporen
  • De motivatietechnieken
  • Empathie
  • De implicatietechnieken
 • Hoe uw charisma en overtuigingskracht verbeteren
 • Hoe U aan de verschillende soorten medewerkers aanpassen
  • De verschillende profielen van de medewerkers
  • Hoe ze te identificeren
  • Hoe ermee om gaan in praktijk
 • Omgaan met moeilijke situaties
  • Tips voor het omgaan met onverschillige of negatieve personen
  • Omgaan met de menselijke defensiemechanismen
 • Synthese en besluit