Stressbeheer

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Deelnemers aanleren af te rekenen met negatieve stress en de positieve stress te gebruiken als stimulans voor gezonder, creatiever en productiever gedrag.
 • Helpen de belangrijkste oorzaken van spanning en vermoeidheid overwinnen.
 • Hen helpen hun energiepotentieel goed te gebruiken.
 • Hen een analysemiddel geven waarmee ze de belangrijkste bronnen van hun stress kunnen bepalen.
 • Aanleren die hindernissen te overwinnen die hen beletten hun werk rustig uit te voeren.
 • Hen leren hun omgeving te sturen eerder dan erdoor gestuurd te worden.
 • Hen leren prioriteiten te stellen en zich te concentreren op de echt belangrijke dingen.
 • Hen helpen zich te organiseren en hun tijd goed aan te wenden.
 • Hen leren om in alle omstandigheden hun kalmte te bewaren.
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Wat is stress
  • Het stressmechanisme
  • De oorzaken van stresss
  • Stress, vriend en vijand: onderscheid tussen positieve en negatieve stress
 • Stress beheren is uw leven beheren
  • De symptomen van stress
  • De alarmsignalen van stress
 • Het belang van een goede zelfkennis
  • Individuele test en autodiagnose van ons stressniveau
  • Identificatie van de oorzaken van onze stress
 • Stressbeheer in praktijk
  • De voornaamste “tijdsrovers”
  • Hoe de oorzaken elimineren
  • Hoe een betere zelfbeheersing ontwikkelen
  • Hoe concreet met stress omgaan in het dagelijkse leven
  • Praktijkoefeningen op het werk
 • De link tussen werk en privé leven
 • Persoonlijke prioriteiten stellen
  • Een onderscheid maken tussen wat wel en niet belangrijk is
  • Een onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaak
  • De graad van hoogdringendheid nagaan
  • Onderscheid tussen actieve en reactieve taken
 • Zijn energie goed gebruiken en het beste halen uit uw sterke momenten
 • De assertiviteit
  • Het concept assertiviteit
  • Kenmerken van een assertief persoon
  • Individuele test: hoe assertief bent u zelf
  • Hoe wordt u assertief
 • De gouden regels voor goed stressbeheer
 • Te vermijden valstrikken
 • Hoe vermijden van in oude gewoontes te hervallen
 • Samenvatting en besluit