Klachten behandelen

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers helpen om assertief met alle soorten klachten om te gaan
 • Hen helpen om ontevredenheid om te vormen in een positieve ervaring
 • Hen helpen om een oplossing te bieden die aanvaardbaar is voor zowel de directie als de klant; hen motiveren om continu na te gaan of die tevredenheid aangaande de voorgestelde oplossing daadwerkelijk de klant tegemoetkomt
 • Hen helpen om het imago van de instelling te bevorderen
 • Hen aan te zetten om uitstekende relaties te onderhouden met de klant, door middel van gezond om te gaan met stress, zowel persoonlijke stress als die van de gesprekspartner
 • Hen ertoe te brengen om doeltreffend te reageren in alle omstandigheden
 • Hen helpen alle tools aan te wenden die nuttig kunnen zijn bij het behandelen van klachten
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Inleiding
 • De verschillende types klachten en hoe ze herkend kunnen worden
 • De psychologische aspecten van het uitdrukken van een klacht
 • De karakteristieken en de motivaties van de verschillende profielen van aanklagers
 • Hoe de uitdrukking van een ontevredenheid omvormen in een positieve ervaring voor de klant
 • Hoe een gezonde houding aannemen voor optimale behandeling van een klacht
  • Hoe zich te beschermen
  • Omgaan met stress en hoe ontevredenheid tegemoet treden
 • De te observeren stappen in het proces
  • Onthaal
  • Actief luisteren
  • De gekregen informatie herstructureren
  • De emotionele staat van de gesprekspartner goed begrijpen
  • Een oplossing voorstellen die tevredenheid voor alle partijen teweeg brengt
  • De aanpak en de argumentatie aanpassen aan het profiel van de gesprekspartner
  • Een overeenkomst aangaande de voorgestelde oplossing
  • Het onderhoud afsluiten
  • Hoe omgaan met gedane beloften
 • De communicatietechnieken
  • Het communicatieproces
  • De communicatiebelemmeringen
  • De basisregels om met succes te communiceren
  • De verbale en niet-verbale communicatie
  • Empathie
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Feedback
  • Het geven van komplimenten en strokes
  • De te mijden woorden en uitdrukkingen
 • Omgaan met bijzonder moeilijke situaties
  • Hoe een negatieve communicatie ombuigen naar positieve ervaring
  • Hoe overeenkomsten bereiken bij conflictsituaties
  • Hoe kan men de agressiviteit van de gesprekspartner doen dalen
 • Besluit: de klacht is een kans om gebondenheid nog meer te bevorderen