Succesvol onderhandelen

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers technieken en houding aanleren, die ze dienen te ontwikkelen om succesvol te onderhandelen
 • Hen een concrete structuur en methode verschaffen om hen te helpen onderhandelingen tot een goed einde te brengen
 • Hen helpen zich beter voor te bereiden en een benaderingsstrategie op te stellen
 • Hen helpen om de echte motivaties van hun gesprekspartners te ontdekken en op hun reacties te anticiperen
 • Hen bewust maken van de spelregels van de onderhandeling
 • Hen helpen in alle omstandigheden doeltreffend te reageren
 • Hen leren de klassieke fouten te vermijden, die vaak in onderhandelingen worden gemaakt
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De essentiële fases en het klassieke « ritueel » in een onderhandeling
 • Psychologische spelregels bij onderhandelen en hoe men erop reageert
 • Gouden regels bij onderhandelen en te vermijden valstrikken
 • De voorbereiding van de onderhandeling
  • Analyse van de sterke en zwakke punten van alle partijen
  • Een strategie opbouwen
  • Mogelijke benaderingshoeken
  • Het vastleggen van aanval- en terugtrekkingspositie
 • Doeltreffende houding en gedrag in onderhandelingen
  • Hoe een gunstig klimaat creëren
  • Het win-win concept
  • Assertiviteit
  • Empathie
  • Verbaal en niet-verbaal gedrag
 • Analyse van de motivaties van de gesprekspartner
  • De karakteristieken, de motivaties en de beslissingscriteria van de verschillende soorten gesprekspartners
   • de ondernemer
   • de collegiaal
   • de analyticus
   • de conservatief
  • De analysetechnieken
   • de kunst om de juiste vragen te stellen
   • actief luisteren
   • terugkoppelen
   • opmerkzaamheid
 • Overtuigen en argumenteren
  • Beroep doen op het rationele en het emotionele
  • Doeltreffende argumenten
  • Het aanpassen van de benadering en de argumentatie aan het profiel van  de gesprekspartner
  • Het omzetten van karakteristieken in voordelen
  • De orde van het naar voor brengen van de prioriteiten
  • De technieken om de gesprekspartner te betrekken bij de argumentatie
 • Hoe de bezwaren opvangen
  • De verschillende soorten bezwaren
  • De geschikte antwoorden op elk van deze bezwaren
  • Te vermijden valstrikken
 • Toegevingen doen en bekomen
  • De gouden regels
  • Het zoeken naar creatieve alternatieven
 • Afsluitingstechnieken
  • Wanneer afsluiten?
  • Hoe afsluiten?