Teamwerk en conflict-behandeling

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers helpen zichzelf en anderen beter te leren kennen en begrijpen teneinde de verstandhouding te verbeteren
 • Hen leren om goed samen te werken en een reële synergie tussen hen te creëren om zo gemakkelijker hun gezamelijk doel te bereiken.
 • De samenhang tussen de groep versterken en een goede « team spirit » creëren
 • De inzet van elkeen in het team verbeteren
 • De medewerkers bewust maken van eenieders complementariteit en onderlinge afhankelijkheid
 • De deelnemers leren om samen beter te functioneren en om doeltreffender samen te werken
 • Hen helpen om onderling beter te communiceren
 • Hen helpen om met conflicten en delicate situaties om te gaan
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Samenwerken en een team vormen
  • Wat is een team?
  • Het synergie-concept
  • De verplichtingen na te volgen in een team
  • Voorwaarden voor succesvolle teams
 • De gouden regels voor goede teamwerking
 • Auto-diagnose: welke zijn onze sterkten en onze zwakten als team groepsoefening)
 • Te ontwikkelen houding en gedrag teneinde de samenhang en de doeltreffendheid te verbeteren
 • De anderen leren te begrijpen om samen beter te functioneren
  • De verschillende profielen van de medewerkers
  • Hoe een goede relatie opbouwen met iedereen
  • Hoe moet men de socio-stijl van een medewerker identificeren
  • Individuele testen
  • Hoe anderen aanpakken in functie van hun socio-stijl
 • De kunst van de interpersoonlijke communicatie
  • Hoe positief omgaan met anderen
  • Het communicatiemechanisme
  • De hindernissen in de communicatie
  • De perceptieverschillen
  • Te observeren regels om met succes te communiceren
  • Het belang van niet-verbale communicatie
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Actief luisteren
  • Empathie
  • Feedback
 • Conflictbeheer
  • De oorsprong van conflicten
  • Hoe conflicten anticiperen
  • Het beheer van conflicten
 • Samenvatting en besluit