Leiderschaps-technieken

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Kaderleden wijzen op hun verschillende taken en verantwoordelijkheden
 • Helpen bij het optimaliseren van de middelen die hen ter beschikking staan
 • Aantonen hoe een team op efficiënte wijze te leiden
 • Hen helpen die managementstijl te gebruiken aangepast aan elke medewerker en aan elke situatie
 • Aanleren om hun medewerkers te wijzen op hun verantwoordelijkheden en efficiënt delegeren
 • Hen leren om hun medewerkers permanent te motiveren en te mobiliseren
 • Hen communicatie technieken leren
 • Aanleren om te gaan met moeilijke situaties
 • Hen helpen om met stress om te gaan
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De rol en de verantwoordelijkheden van de manager
  • De voorwaarden tot het slagen in de hedendaagse onderneming
  • De hoofdtaken van de manager
  • Verder te ontwikkelen houdingen en gedrag
 • De optimale managementstijl
  • De verschillende managementstijlen
  • De voor- en nadelen van elk van deze stijlen
  • Zelf-diagnose
  • Een managementstijl ontwikkelen aangepast aan elke medewerker en aan elke situatie
 • Efficiënt delegeren
  • Wat kan men delegeren
  • Hoe afvaardigen
  • Hoe anderen tot actie aanzetten
  • De controle en de te aan te wenden middelen
 • Objectieven vastleggen, medewerkers helpen ze te bereiken, prestaties evalueren
  • De verantwoordelijkheden en de hoofdtaken van iedereen bepalen
  • De objectieven definiëren
  • Een aangepaste begeleiding verzekeren voor elke medewerker
  • Het jaarlijkse evaluatie-onderhoud
 • Motiveren en aanzetten tot actie
  • Motivatie en demotivatie factoren
  • Hoe dag na dag je medewerkers te motiveren
  • Hoe omgaan met persoonlijke verdedigingsmechanismen
 • Efficiënt communiceren
  • De hindernissen bij communicatie
  • Te observeren basisregels om met succes te communiceren
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Actief luisteren
  • Empathie
  • Feedback
 • Werken in team verband en omgaan met conflicten
  • Hoe de medewerking verbeteren in een team
  • Oorzaken van conflicten
  • Conflicten anticiperen
  • Omgaan met conflicten
 • Een efficiënte en motiverende vergadering leiden
  • De structuur van een vergadering
  • De verschillende animatiestijlen
  • Opvolgingstechnieken
  • Omgaan met uitwisseling en interactie
 • Samenvatting en besluit