Total quality

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers gevoelig maken voor het concept “Kwaliteitsbeheer”
 • Hen aansporen om de 8 principes van Totaalkwaliteit in praktijk te brengen en voortreffelijkheid na te streven
 • Hen ertoe brengen om op een systematische wijze Totaalkwaliteit in de organisatie te brengen
 • Hen een werkwijze en concrete instrumenten te geven die toelaten deze verandering tot een goed einde te brengen
 • Hen tactieken voorstellen die terughoudendheid kunnen helpen overwinnen
 • Hen motiveren om een concreet programma op te stellen ter verbetering van de kwaliteit.
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Het bestaansrecht van Kwaliteitsbeheer
 • De 8 principes van Kwaliteitsbeheer
  • De klant als centrum van onze zorgen
  • Het concept “interne klant – leverancier”
  • Toegevoegde waarde: evaluatie en meetbaarheid
  • Succes vanaf de eerste keer, zonder fouten
  • De 7 basisregels
  • Processen en activiteiten continu verbeteren
  • De betrokkenheid van alle actoren, rechtstreekse of onrechtstreekse
  • Alle partijen gelijktijdig voldoening geven
 • Hoe Total Quality / Kwaliteitsbehee teweegbrengen
 • Te ontwikkelen houding en gedrag voor succes
 • Problem-solving en beslissingsmethodes
  • Rationele en creatieve methodes voor het oplossen van problemen 
  • Diagnostiek van het probleem
  • Analyse van de situatie
  • Het verzamelen van gegevens
  • Het zoeken naar oorzaken
  • Het zoeken van potentiële oplossingen
  • Hulpinstrumenten bij beslissingen
  • De parameters van de goede beslissing
 • Hoe de toegevoegde waarde van de verschillende activiteiten analyseren en de doeltreffendheid verhogen
  • Analyse-instrumenten van de toegevoegde waarde
  • Hoe activiteiten en stromingen analyseren
  • Hoe symbolen aanschouwelijk maken
  • Proces- en trajectvereenvoudiging
  • Prestatie-indicatoren vastleggen
 • De uitwerking van concrete actieplannen
 • De totstandbrenging van verbeteringen in praktijk
 • Omgaan met veranderingen
  • De belangrijkste menselijke remmingen bij veranderingen
  • Hoe ze te overwinnen
 • Follow-up
 • Samenvatting en besluit