De secretaresse :
een hulpmanager

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De secretaresse, assistent en directie assistent helpen om een efficiënte tandem te vormen met hun baas
 • Hen gevoelig te maken voor hun onderscheiden taken en verantwoordelijken
 • Hen stimuleren om mee te groeien en zich continu te vervolmaken in een steeds meer veeleisende wereld
 • Hen helpen om beter begrip te krijgen van de functies van een organisatie, de structuur in dewelke ze werken, en de afhankelijkheden tussen de verscheidene bedrijfsentiteiten
 • Hen helpen om beter te functioneren en samen te werken met anderen, rekening houdend met de persoonlijkheden en de karaktertrekken van elkeen
 • Hen aanleren om beter te leren werken in teamverband
 • Hen aanleren om goed te communiceren met anderen
 • Hen helpen hun tijd meer optimaal te gebruiken
 • Hen aanleren om moeilijke situaties aan te kunnen
 • Hen leren om assertief te blijven in alle omstandigheden
 • Hen helpen om met stress om te gaan
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De rol en de verantwoordelijken van de secretaresse
  • Hoe werkt een organisatie
  • De voorwaarden tot succes in een hedendaags bedrijf
  • De nieuwe rol van de secretaresse
  • Sleuteltaken van de secretaresse
  • Te ontwikkelen houding en gedrag om de taak tot een goed einde te brengen
 • Een goede relatie met de verantwoordelijke tot stand brengen:
  • De verschillende managerprofielen
  • Verwachtingen van uw manager
  • Hoe aan de verwachtingen voldoen?
  • Opbouwend meewerken aan het evaluatie-onderhoud
 • Interactie bevorderen tussen de afdelingen
  • De formele en de informele structuren, interdependenties, kruisverhoudingen, communicatiekanalen, machtsverhoudingen
  • Te observeren regels en te vermijden valstrikken
 • Efficiënt communiceren
  • De communicatie-obstakels
  • Te respecteren regels om suksesvol te communiceren
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Actief luisteren
  • De kunst om te overtuigen
 • Werken in teamverband en conflictbeheer
  • Hoe samenwerken in een team bevorderen
  • Het onstaan van conflicten
  • Hoe conflicten voorzien
  • Omgaan met conflicten
 • Goed zijn tijd beheren
  • De voornaamste oorzaken van tijdsverlies voor de assistent(e)
  • Hoe  het secretariaat goed organiseren
  • Leren prioriteiten stellen
  • De gouden regels voor een goed tijdsbeheer
  • Stressbeheer
   • Wat is stress
   • De oorzaken van stress
   • Hoe de belangrijkste oorzaken van vermoeidheid en drukte vermijden?
  • Assertiviteit
   • Het concept assertiviteit
   • De kenmerken van de assertieve secretaresse
   • Auto-diagnose: individuele assertiviteitstest en graadmeter
   • Hoe assertief worden