Technieken voor het oplossen van problemen

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • De deelnemers leren om een systematische benadering aan te nemen wanneer zij een probleem moeten oplossen
 • Hen een methodologie aanleren om hen te helpen de juiste beslissingen te nemen
 • Hen onmiddellijk de efficiënte en bruikbare instrumenten te bezorgen om hen te helpen een situatie te analyseren, de oorzaken van het probleem te achterhalen, alle potentiële oplossingen helpen vinden, de beste oplossing vinden, deze te testen en ervoor te zorgen dat deze in praktijk gebruikt wordt.
 • Hun vaardigheid om creatieve oplossingen te bieden versterken
 • Hen helpen om een werkvergadering goed te leiden en het op gang brengen van een dynamiek binnen de groep om zo een maximale synergie tussen deelnemers te bekomen
 • Hen helpen oplossingen te bieden en om te gaan met weerstand tegen verandering
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Inleiding
  • Algemene presentatie van de methode
  • Belang van een rationele en creatieve aanpak
 • De werkingsregels in een team
 • Hoe de creativiteit van een groep medewerkers motiveren teneinde nieuwe ideeën te ontwikkelen
 • De te respecteren basisstappen
 • Het stellen van het probleem
 • De vaststelling van de te verwezenlijken objectieven
 • Het verzamelen van gegevens 
  • De te bekomen informatie
  • De overzichtsbladen
  • De lijst van vaststellingen
  • De prestatie-indicatoren
 • Het zoeken naar de oorzaken van het probleem 
  • Het Pareto-diagram
  • Het Ishikawa-diagram
  • De histogrammen
  • De grafieken
 • Het zoeken naar de oplossing
  • De tabel met de mogelijke oplossingen
  • De keuze van de beslissingscriteria
  • De parameters van een goede beslissing
  • De 6 hoeden van E DE BONO
 • De creativiteitswerktuigen 
  • Het brainstormen
  • De analogie
  • Het fijnstampen
  • Het ideale en het rampzalige scenario 
  • De ontdekkingsmatrijzen
  • Checklists
  • Flashwoorden
 • De presentatie van de oplossing
 • De uitwerking van de actieplannen
 • De totstandbrenging van de oplossing
 • Consolidatie
 • Samenvatting en besluit