Klantenservice

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Verbeteren van de kwaliteit van het onthaal en klantendiensten
 • De deelnemers gevoelig maken over het feit dat iedereen bijdraagt tot het dynamisch imago van de onderneming
 • Hen helpen bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het cliënteel dankzij een groter professionalisme
 • Hen helpen om te handelen in functie van de onderscheiden klantenprofielen en de relaties met de klant op een harmonieuze wijze uit te oefenen
 • Het concept “interne klant-leverancier” inbrengen en toepassen
 • Ontwikkelen van aangepaste houdingen en gedrag tegenover een klant 
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Wat is het dynamisch imago van een onderneming
  • Wat is het imago dat uw onderneming naar buiten toe wil projecteren
  • Verschil tussen het extern en het dynamisch imago
 • De sleutelrol van medewerkers met rechtstreeks contact met cliënteel
  • De hedendaagse consument en zijn verwachtingen
  • Hoe moeten wij ons aanpassen aan die veranderingen?
  • Welke zijn de voorwaarden tot succes?
 • Hoe de kwaliteit van het onthaal en de klantenservice verbeteren
  • Welke zijn de verwachtingen van onze klanten
  • Analyse van onze sterke en zwakke punten
  • Te ontwikkelen houdingen en gedrag
 • Hoe een  bevoorrechte en duurzame relatie opbouwen?
 • Een sleutelconcept voor de ontwikkeling van klantenservice:  het  concept “interne klant – leverancier”
 • Hoe samen basisregels opstellen van klantenservice van hoge kwaliteit voor onthaal, telefoon, post, en voor relaties met collega’s
 • De basisregels voor efficiënt onthaal en klantenservice die ons toelaten een daadwerkelijk verschil te maken met de concurrentie
 • De kunst van de communicatie
  • Het communicatiemechanisme
  • De belangrijkste communicatiebelemmeringen
  • De perceptieverschillen
  • Het belang van niet-verbale communicatie
  • Actief luisteren
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Het belang van open vragen
  • Empathie
  • De verstaanbaarheid van zijn boodschap nagaan
  • De 10 gouden regels voor een efficiënte communicatie
 • Het omgaan met bezwaren
 • Samenvatting en besluit