Change management

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Het kaderpersoneel gevoelig maken voor het nut, belang en de specificaties van hedendaagse veranderingen
 • Hen overtuigen om beter vooruit te zien, en van het nut veranderingen te veroorzaken eerder dan te ondergaan
 • Hen bewust maken dat ze allen vragende partij zijn voor de te creëren dynamiek teneinde de toekomst van de onderneming te waarborgen
 • Hen helpen ontdekken wat hun houding is t.o.v. veranderingen
 • Samen met hen definiëren welke houding een kader moet aannemen t.o.v. veranderingen
 • Hen pro-actief gedrag aanleren en doen ontwikkelen, eerder dan reactief te zijn
 • Hen aanmoedigen de voorwaarden te creëren voor mentale soepelheid van hun medewerkers, en voor een reële dynamische actie op te bouwen
 • Hen laten ontdekken waarom er persoonlijke en bedrijfskundige remmingen zijn bij verandering
 • Hen oplossingen voorstellen om de terughoudendheid bij veranderingen te verminderen
 • Hen praktische methodes en instrumenten aangeven
 • Hen stimuleren om te achterhalen wat in hun eigen activiteit of afdeling kan of moet veranderen; de veranderingen inbouwen en implementeren, en ze consolideren in het geheel
 • Hen gevoelig maken voor een uniforme aanpak van steeds frequentere veranderingen, naar de toekomst toe, in alle domeinen
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • Waarom wordt ‘beheer’ van verandering één van de hoofdtaken voor kaders
  • De karakteristieken en de specificaties van de hedendaagse bedrijfswereld en diens veranderingen
  • Hoe ondernemingen verdwijnen: Het "dinosaurus effect"
  • De te creëren voorwaarden om de toekomst van de onderneming te in een competitieve omgeving te verzekeren
 • Welke zijn de houdingen en het gedrag die ontwikkeld moeten worden om  snel vooruitzicht en snelle aanpassing bij verandering te bevorderen
  • De verschillende types ondernemingsculturen
  • Het PRO-ACTIEF concept
  • De karakteristieken van een PRO-ACTIEVE onderneming
 • Analyse  van de sterktes en zwaktes van onze organisatie tegenover veranderingen
  • Diagnose
  • Inventaris van de voornaamste te bepalen verbeteringsacties
 • Het kaderpersoneel en verandering
  • Zelftest aangaande onze eigen flexibiliteit bij verandering
  • Hoe kan men meer PRO-ACTIEF worden?
 • Hoe omgaan met weerstand tegen verandering
  • De verschillende remfactoren bij verandering
  • De oorsprong van deze remmende factoren
  • Hoe ze opsporen
  • Hoe ze ontwijken of verminderen
  • Toe te passen regels om flexibiliteit bij verandering te bevorderen
 • Strategieën en tactieken om verandering in te planten
  • De basisbenaderingen om te slagen bij verandering
  • De voordelen van een zachte benadering
  • De projectietechnieken om de doeltreffendheid van de methode te verhogen
  • Ideeën zoeken en te observeren basisstappen
  • De te stellen sleutelvragen
  • De voorwaarden voor succes en de te vermijden valstrikken