Coaching

De rol van de coach ligt erin de personen die gecoached worden te helpen zich de juiste vragen te stellen, problemen correct te formuleren, in henzelf de bron te vinden om erop te antwoorden, oplossingen te vinden en toe te passen.

 

coaching

Coachen is het persoonlijk begeleiden van een individu of een team, waarbij verscheidene doelen worden nagestreefd:

 • ontwikkelen van meer bekwaamheden
 • verbeteren van de efficiëntie
 • aanpassen aan een nieuwe situatie
 • helpen bij het nemen van beslissingen of bij het oplossen van problemen
VOORBEELDEN VAN TUSSENKOMSTEN

Verantwoordelijken begeleiden bij:

 • de inname van hun functie,
 • hun evolutie,
 • hun aanpassing aan economische of sociale veranderingen (fusies, integraties, reorganisaties)
 • verwerven van nieuwe competenties
 • ontwikkelen van hun slagvaardigheid (afvaardiging, autonomie, teambuilding,     beslissingsname, tijdsbeheer, stressbeheer…)
 • het doen gelden van hun leiderschap, verhogen van hun assertiviteit
 • de ontwikkeling van de talenten en bekwaamheden van hun medewerkers
 • motivatie van hun medewerkers
 • management van hun medewerkers
 • evaluatie van hun verwezenlijkingen
 • oplossen van relationele of organisationele moeilijkheden
 • voorbereiden van een beslissende tussenkomst

Medewerkers begeleiden bij:        

 • de evolutie van hun carrière
 • de inname van hun functie
 • het beter in praktijk brengen van reeds gevolgde trainings
 • projectbeheer
 • relationele moeilijkheden

Teams begeleiden bij:

 • het opzetten van het team
 • versterking van de interne cohesie
 • verbetering van hun samenwerking
 • het aanpassen aan interne en externe evoluties
 • het oplossen van dysfunctionele relaties en organisaties

Onze coaches werden gevormd via een specifieke methodologie, die waarborg staat voor een professionele en gestructureerde aanpak, en die uiteraard alle deontologische regels van het beroep respecteert.