Efficiënt management

DOELSTELLINGEN VAN DE TRAINING
 • Kaderleden wijzen op hun verschillende taken en verantwoordelijkheden
 • Concrete instrumenten ter beschikking stellen om hen te helpen bij de oplossing van problemen en het nemen van de juiste beslissingen
 • Helpen bij het optimaliseren van de middelen die hen ter beschikking staan
 • Aantonen hoe een team op efficiënte wijze te leiden
 • Hen aanleren een managementstijl te gebruiken aangepast aan elke medewerker en aan elke situatie
 • Hen aanleren om hun medewerkers te wijzen op hun verantwoordelijkheden en om efficiënt te delegeren
 • Hen leren hun leiderschap te doen gelden
 • Hen aanleren hun medewerkers te blijven motiveren en te mobiliseren
 • De communicatietechnieken leren efficiënt toe te passen
 • Hen aanleren om met succes te onderhandelen
 • Helpen bij het meer optimaal aanwenden van hun tijd
 • Hen aanleren met moeilijke situaties om te gaan 
 • Hen coachen om meer stressbestendig te worden
PROGRAMMA VAN DE TRAINING
 • De rol en de verantwoordelijkheden van de manager
  • De voorwaarden tot slagen in de hedendaagse onderneming
  • De hoofdtaken van de manager
  • Verder te ontwikkelen houdingen en gedrag
 • Naar meer efficiënt management
  • De analyse van problemen en opportuniteiten
  • De planning
  • De evaluatie
 • Problemen oplossen en juiste beslissingen nemen
  • Rationele en creatieve methoden voor het oplossen van problemen
  • De verschillende na te leven fasen
  • Hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen
 • De optimale managementsstijl
  • De verschillende managementsstijlen
  • De voor- en nadelen van elk van deze stijlen
  • Auto-diagnose
  • Een managementsstijl ontwikkelen die is aangepast aan elke medewerker en aan elke situatie
 • Efficiënt delegeren
 • Objectieven vastleggen, begeleiden van de medewerkers bij het bereiken van deze objectieven, evalueren van de resultaten
  • De individuele verantwoordelijkheden en kerntaken vastleggen
  • Objectieven bepalen
  • Begeleiding aangepast aan elke medewerker
  • Het jaarlijks evaluatie-onderhoud
 • Motiveren en aansporen tot actie
  • De motivatie- en demotivatiefactoren
  • Hoe dag na dag de medewerkers op concrete wijze motiveren
  • Hoe zijn leiderschap doen gelden
  • Omgaan met persoonlijke verdedigingsmechanismen
 • Efficiënt communiceren
  • De hindernissen tot communicatie
  • De regels voor een succesvolle communicatie
  • De kunst om de juiste vragen te stellen
  • Actief luisteren
  • Empathie
  • Feedback
 • Onderhandelingstechnieken
  • Het win-win concept
  • De mogelijke benaderingswijzen
  • De te respecteren fasen
  • De sleutels tot succes
 • Teamwerk en omgaan met conflicten
  • Hoe samenwerking in teamverband bevorderen
  • Oorzaken van conflict
  • Hoe conflictsituaties voorkomen
  • Omgaan met conflicten
 • Het houden van efficiënte en motiverende vergaderingen:
  • De structuur van een vergadering
  • De verschillende animatiestijlen
  • Technieken om betrokkenheid te verhogen
  • Het beheer van de interacties
  • Het opvolgen van vergaderingen
 • Time management
  • De belangrijkste tijdrovers en hoe ermee omgaan
  • Hoe prioriteiten bepalen
  • Hoe zich organiseren
  • De gouden regels voor efficiënt tijdsgebruik
 • Synthese en besluit